Ni dating pangulong

Kaya nitong nakaraang taon, marami sa kanila ang nagpasya na sama-samang bawiin ang malalaking lupain, sa pamamagitan ng pag-o-okupa at pagbubungkal nito. Matingkad na halimbawa ang pagbawi sa lupa ng mga magsasaka ng Mandaum Agrarian Reform Beneficiaries Inc (MARBAI) mula sa Lapanday Foods Corporation sa Tagum City.

Ilang beses nang pinaputukan ng mga ng Lapanday ang mga magsasakang benepisyaryo.

Nanguna dito ang mga manggagawa para sa dagdag-sahod, P750 , at pagwakas sa kontraktwalisasyon.

Nairehistro ng mga manggagawa ang kanilang pagka-dismaya sa Department Order 174, na anila’y lalong nilelegalisa ang kontraktwalisasyon, at pinresyur si Pangulong Duterte na tuparin pa rin ang pangako nitong wakasan ang ENDO.

Pero sa huli, ang paglusob ng mga magsasaka sa barikada ng Lapanday ang naging susi para makapasok sa mahigit 100 ektaryang lupain.

Sa iba’t ibang lugar sa Gitnang Luzon, Timog Katagalugan, Bicol, Negros, at Mindanao, nagaganap rin ang aktwal na pagtatangka ng mga magsasaka na “buwagin” ang malalawak na asyenda.

Malaking tulong ang aktibong pagsuporta ni Agrarian Reform Sec.

Tinawag na “biggest lawless element” ni dating Commission on Human Rights Commissioner Etta Rosales si Pangulong Rodrigo Duterte.

At sa araw ding ito inilipat na ang kanyang mga labi sa Libingan ng mga Bayani.

Alas-nueve nang kunin ang labi nito sa Manila South Cemetery kung saan ito nakalibing ng mahabang panahon.

Sa pulong balitaan sa Manila Hotel ay tahasang sinabi ni Rosales na labag sa batas ang pakikipag-kompromiso ng pangulo sa mga Marcoses.

Iginiit nito na bagaman maganda ang hangarin na isauli ng mga Marcos ang kanilang mga nakaw na yaman ay dapat nakabatay ito sa batas.

ni dating pangulong-28ni dating pangulong-23ni dating pangulong-11

Join our conversation (68 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Ni dating pangulong.

Comments:

 1. 1
  Steve

  Entries received outside the Entry Period are void.

 2. 1
  Steve

  While room service can often elicit luxurious connotations―breakfast in bed, anyone?

 3. 1
  Steve

  However, in May of 2015, Ed revealed our dreams could never come true to Power 105.1 in saying, "[She's] Too tall.

 4. 1
  Steve

  I would recommend every psychiatrist and psychologist to have this app and give it to their patients.

 5. 1
  Steve

  The vaccine consists of a series of 3 shots, given at 0, 1 and 6 months.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *